Osasunaren inguruko Inkesta Nazionalean emandako datuak. Besteak beste, honako hauek ere aipagarriak dira:

  • Gehiegizko pisuari dagokionez, 18 urtetik gorako herritarren % 37k dute gehiegizko pisua.
  • Umeetan, hamarretik batek obesitatea du eta hamarretik bik gehiegizko pisua. Bi sexuetan antzeko portzentajeak atzeman dira.
  • Igoera nabarmenagoa izan da gizonen artean emakumeen artean baino. Hala ere, emakumeen bizimodua sedentarioagoa da: ia erdiek (% 46,6k) ez dute ariketa fisikorik egiten. Gizonezkoen artean, berriz, portzentaje hori % 35,9koa da.

Elikadurari dagokionez:

  • Herritarren % 61,4k egunero jaten dute fruta eta % 45,8k barazkiak.
  • 15 eta 24 urte bitarteko gazteek kontsumitzen dute fruta eta barazki gutxien.
  • Beste alde batetik, herritarren % 12,5ek egunero hartzen dituzte azukredun freskagarriak. Hala ere, portzentaje horrek behera egin du 2006az geroztik (% 17,2).

AESANen informazio-oharra
Inkestaren datuen laburpena

Utzi erantzuna

Zure e-posta ez da publikoa izango. * Derrigor bete beharrekoak

Garbitu formularioaPost comment