Europako Batzordeak zenbatetsi du urtean 1.300 milioi tona elikagai baino gehiago alferrik galtzen direla; hots, munduko ekoizpenaren 1/3. Bada, horietatik 89 milioi Europar Batasunari dagozkio eta 8 milioi Espainiari.

Horregatik guztiagatik MAGRAMAk "Elikagai gehiago, hondakin gutxiago" plana aurkeztu du. Helburua da gardentasuna, elkarrizketa eta koordinazioa sustatzea elikakateko agenteen eta herri-administrazioen artean. Era berean, elikagaiak alferrik ez galtzea eta behar bezala erabiltzea ahalbidetzen duten jarduera bateratuak erraztu nahi dira, baita elikagaiak alferrik galtzeak ingurumenean dituen ondorioak murriztea ere.

Jarduera-mota horiek justifikatzen dituzten datuen artean honako hauek daude:

  • Europan 179 kg elikagai galtzen dira pertsonako: zenbatetsi da horietatik % 42 etxeetan sortzen direla (% 60 saihets daiteke), % 39 ekoizpen-prozesuetan (zati handiena galtzea saihestezina da), % 5 banaketan eta % 14 errestaurazio- eta catering-zerbitzuetan.
  • Oro har, zaborretara botatzen diren elikagaiak jatorduetako soberakinak dira (% 86,4). Bigarrenik, produktu asko (% 63,6) galdu egiten dira ez direlako behar bezala kontserbatzen edo biltegiratzen, edo denbora luzeegiz gordetzen direlako. Hirugarrenik, aprobetxatzeko gordetzen diren baina gerora kontsumitzen ez diren produktuak daude (% 45,6). Laugarrenik, gehiegi prestatutako produktuak edo behar ez bezala prestatutakoak ditugu (% 18,6). Azkenik, lehentasunezko kontsumo-data iraungita duten produktuak daude (% 9,6), besteak beste.
  • Elikadurarako eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen arabera, 2050. urterako elikagaien ekoizpen bolumena % 70 handitu beharko da munduan; izan ere, aurreikusi da bizilagun kopurua 7.000 milioitik 9.000 milioira igaroko dela.

Estrategia: "Elikagai gehiago, hondakin gutxiago"
MAGRAMAren oharra

Utzi erantzuna

Zure e-posta ez da publikoa izango. * Derrigor bete beharrekoak

Garbitu formularioaPost comment